Головні завдання

Функціональне навчання (підвищення кваліфікації цільового призначення) керівних кадрів і фахівців, на яких поширюється дія законів у сфері цивільного захисту, на основі здобутих ними знань і умінь за дисциплінами з безпеки життєдіяльності і цивільного захисту в системі вищої освіти та практичного досвіду;
здійснення освітньої діяльності відповідно до отриманих ліцензій, зокрема первинної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітничих кадрів для потреб органів і підрозділів цивільного захисту;
надання інших послуг згідно з переліком платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами і установами освіти;
проведення спеціального навчання з питань пожежної безпеки;
упровадження інноваційних педагогічних технологій, методів і форм навчання у процес безперервної освіти, застосування сучасних систем для підвищення якості навчання, створення відкритого інформаційно-освітнього простору (дистанційного навчання);
здійснення науково-методичної діяльності з розроблення навчальних планів, програм, посібників, методичних матеріалів, інших педагогічних програмних засобів, рецензування навчально-методичної літератури, статей;
проведення дослідно-експериментальної роботи з методології, змісту, теорії і практики післядипломної освіти та професійного навчання кадрів на виробництві;
координація і методичний супровід навчання населення діям у надзвичайних, аварійних ситуаціях за місцем роботи, навчання та проживання;
проведення атестації педагогічних працівників курсів, центрів;
участь у заходах в рамках міжнародного співробітництва.