Законодавча база

Загальна законодавча база України

 ЗАКОНИ УКРАЇНИ:

Конституція України 28.06. 1996;
Кодекс цивільного захисту України № 5403-VI від від 02.10.2012;
Про освіту №1060-XII від 23.05. 1991;
Про вищу освіту № 2984-III від 17.01.2002;
Про наукову і науково-технічну діяльність № 1977-XII від 13.12.1991
Про позашкільну освіту № 1841-III від 22.06.2000;
Про професійно-технічну освіту № 103/98 від 10.02.1998;
Про загальну середню освіту № 651-XIV від 13.05 1999;
Про охорону праці № 2694-XII від 14.10.1992
Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання № 15/98-ВР від 19.06.2009;
Про боротьбу з тероризмом № 638-XV від 10.03.2010;
Про державний матеріальний резерв № 15/97-ВР від 11.03.2007;
Про Раду національної безпеки і оборони України № 183/98-ВР від 05.03.1998;
Про правовий режим воєнного стану № 1647-XIV від 09.02.2010;
Про правовий режим надзвичайного стану № 1550-XIV від 01.08.2003;
Про об’єкти підвищеної небезпеки № 2245-III від 18.01.2001;
Основи законодавства України про охорону здоров’я № 2801-XII від 19.11.1992;
Про зону надзвичайної екологічної ситуації № 1908-XIV від 03.03.2010;
Про захист населення від інфекційних хвороб № 1645-III від 06.04.2000;
Про стандартизацію № 2408-XIV від 11.01.2006;
Про основи містобудування № 2780-XII від 08.12.2009;
Про Генеральну схему планування території України № 3059-XIV від 07.02.2002;
Про планування і забудову територій № 1699-XIV від 14.10.2009;
Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування № 208/94-ВР від 08.12.2009;

УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТА:

Деякі питання Державної служби України з надзвичайних ситуацій

№ 20/2013 від 16.01.2013

Про Державну програму перетворення військ Цивільної оборони України, органів і підрозділів державної пожежної охорони в Оперативно-рятувальну службу цивільного захисту на період до 2005 року

№ 1467/2003 від 19.12.2003

Про заходи щодо вдосконалення державного управління у сфері пожежної безпеки, захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій

№ 47/2003 від 27.01.2003

Про Концепцію захисту населення і територій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій

№ 284/99 від 26.03.1999
Про символіку Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи № 950/2003 від 01.09.2003
Про вдосконалення управління у сфері запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру № 1328/2003 від 21.11.2003
Про День рятівника № 830/2003 від 12.09.2008

ПОСТАНОВИ КМ УКРАЇНИ

Про затвердження Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту від 26 червня 2013 р. № 443
Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях від 26 червня 2013 р. № 444
Про затвердження Порядку здійснення компенсації вартості послуг і розміру фактичних (понесених) витрат суб’єкту господарювання та громадянину, транспортні засоби яких залучені для вивезення населення із зони надзвичайної ситуації, районів можливих бойових дій, та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2013 р. № 581
Про затвердження Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту від 9 жовтня 2013 р. № 787
Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту від 23 жовтня 2013 р. № 819
Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру  від 30 жовтня 2013 р. № 841
Про затвердження Порядку надання та визначення розміру грошової допомоги постраждалим від надзвичайних ситуацій, які залишилися на попередньому місці проживання  від 18 грудня 2013 р. № 947
Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту  від 9 січня 2014 р. № 11
Про затвердження переліку об’єктів, що належать суб’єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту  від 9 січня 2014 р. № 6
Про затвердження Типового положення про відомчу пожежну охорону  від 9 січня 2014 р. № 5
Про затвердження Положення про підготовку
науково-педагогічних і наукових кадрів
№ 309 від 01.03.1999
Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами № 38 від 20.01.1997
Про порядок фінансування робіт із запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків № 140 від 04.02.1999
Про затвердження Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень №150 від 14.02.2001
Про Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій №174 від 16.02.1998
Про затвердження Методики оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру № 175 від 15.02.2002
Про затвердження Положення про організацію оповіщення і зв’язку у надзвичайних ситуаціях № 192 від 15.02.1999
Про затвердження Положення про порядок і умови обов’язкового особистого страхування працівників відомчої та місцевої пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд) № 232 від 03.03.1995
Про затвердження Порядку використання захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) для господарських, культурних та побутових потреб N 253 від 25.03.2009 р.
Про затвердження Положення про Цивільну оборону України № 299 від 10.05.1994
Про Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків № 308 від 29.03.2001
Про створення державної служби медицини катастроф № 343 від 14.04.1997
Про затвердження типових положень про Головне управління з питань надзвичайних ситуацій, управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, управління та відділи (сектори) з питань надзвичайних ситуацій № 361 від 17.04.2008
Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями № 368 від 24.03.2004
Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету № 415 від 29.03.2002
Про затвердження Інструкції про порядок списання непридатних захисних споруд цивільної оборони № 567 від 08.04.1999
Про затвердження Положення про Державну службу медицини катастроф № 827 від 11.07.2001
Про затвердження Загального положення про спеціальну Урядову комісію з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і Загального положення про спеціальну комісію з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру регіонального, місцевого та об’єктового рівня № 843 від 14.06.2002
Про удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту № 874 від 26.07.2001

Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки
№ 956 від 11.07.2002
Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру № 1198 від 03.08.1998

Про затвердження Порядку забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту
№ 1200 від 19.08.2002
Про затвердження Положення про штаб з ліквідації надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру № 1201 від 19.08.2002
Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх державної експертизи № 1269 від 31.10.2007
Про затвердження Положення про Державний реєстр потенційно небезпечних об’єктів № 1288 від 29.08.2002
Про затвердження заходів щодо розвитку Державної служби медицини катастроф на 1998 – 2001 роки № 1379 від 09.12.1997
Про затвердження Положення про порядок проведення евакуації населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру № 1432 від 26.10.2001
Про затвердження Плану реагування на надзвичайні ситуації державного рівня № 1567 від 16.11.2001
Про затвердження Програми реалізації положень Варшавської конференції щодо спільної боротьби проти тероризму № 1694 від 14.12.2001
Про затвердження Порядку і правил проведення обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру № 1788 від 16.11.2002

 НАКАЗИ ДСНС (МНС) УКРАЇНИ

“Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та проведення командно-штабних навчань” № 44 від 29.01.2014
Про затвердження Тимчасової інструкції з перевірки і оцінки стану техногенної безпеки потенційно небезпечних об’єктів господарювання
(від 05 лютого 1999 р. N 39)
Про затвердження Порядку здійснення підготовки населення на підприємствах, в установах та організаціях до дій при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
(від 23.04.2001р. №97)
Про затвердження Методики ідентифікації потенційно небезпечних об’єктів (від 23 лютого 2006 р. N 98)
Про затвердження Типового положення про територіальні курси, навчально-методичні центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності
(від 23.04.2002 р. N 107)
Про затвердження Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій
(від 22 квітня 2003 р. N 119)
Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні
(від 19 жовтня 2004 р. N 126)
Про затвердження Умов прийому та порядку відбору на навчання до вищих навчальних закладів МНС України
(від 09 березня 2006 р. N 126)
Про затвердження Типових норм належності вогнегасників
(від 02 квітня 2004 р. N 151)
Про затвердження Правил експлуатації вогнегасників
(від 02 квітня 2004 р. N 152)
Про затвердження Переліку однотипних за призначенням об’єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації
(від 22 серпня 2005 р. N 161)
Про затвердження Інструкції про порядок та умови застосування запобіжних заходів посадовими особами Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки
(від 27 березня 2006 р. N 170)
Про введення в дію Методики спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки
(від 06.08.2002 р. N 186)
Про затвердження Правил улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення № 228 від 15.05.2006
Про затвердження Положення про організацію та проведення інспекційних перевірок Державною технічною інспекцією Державного департаменту страхового фонду документації
(від 06 листопада 2001 р. № 254)
Про затвердження Правил охорони життя людей на водних об’єктах України
(від 03 грудня 2001 р. №272)
Про затвердження Інструкції з організації роботи органів державного пожежного нагляду з питань видачі дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень
(від 11 травня 2006 р. N 278)
Про затвердження Правил улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення
(від 15 травня 2006 р. N 288)
Про затвердження Правил авіаційного пошуку та рятування в Україні
(від 17 травня 2006 р. N 297)
Про затвердження Інструкції з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту
(від 16 грудня 2002 р. N 330)
Про затвердження Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об’єктів
(від 18.12.2000 р. № 338)
Про затвердження Правил улаштування та експлуатації систем оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей в будинках та спорудах
(від 18 травня 2009 р. N 338)
Про затвердження Переліку посад, при призначенні на які особи зобов’язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, та порядку їх організації і Типового положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України
(від 29 вересня 2003 р. N 368)
ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України
(від 29.09.2003 р. N 368)
Про затвердження Типового положення про службу пожежної безпеки
(від 29 вересня 2003 р. N 369)
Про затвердження Інструкції щодо вимог пожежної безпеки під час проектування автозаправних станцій
(від 06 грудня 2005 N 376)
Про затвердження типових положень про функціональну та територіальну підсистеми єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру
(від 21 грудня 1998 р. N 387)
Типове положення про територіальну підсистему єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру
(від 21 грудня 1998 р. N 387)
Про затвердження Положення про моніторинг потенційно небезпечних об’єктів
(від 06 листопада 2003 р. N 425)
Про Порядок обслуговування об’єктів та окремих територій Державними аварійно-рятувальними службами
(від 17 листопада 2003 р. N 440)
Про затвердження Правил з вогнезахисту
(від 02 липня 2007 р. N 460)
Про затвердження Положення про організацію професійно-технічного навчання в мережі навчально-методичних центрів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності АР Крим, областей
(від 02 липня 2007 р. N 461)
Про затвердження Положення про організацію навчального процесу з функціонального навчання у мережі навчально-методичних установ єдиної системи цивільного захисту
(від 10 липня 2008 р. N 514)
Про затвердження Правил техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях
(від 15 серпня 2007 р. N 557)
Про затвердження Інструкції з перевірки та оцінки готовності функціональних і територіальних підсистем єдиної системи цивільного захисту
(від 15 серпня 2007 р. N 558)
Про затвердження Інструкції щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час
(від 09 жовтня 2006 р. N 653)
Про затвердження Положення про Головне управління (управління) МНС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
(від 24 жовтня 2006 р. N 686)
Прозатвердження методичних рекомендацій щодо порядку створення, обладнання та забезпечення функціонування консультаційних пунктів з питань цивільного захисту при житлово-експлуатаційних організаціях та сільських (селищних) радах (від 07 червня 2011 р. N 587)

Спільні накази органів влади

Про затвердження Методики прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об’єктах і транспорті

(спільний наказ МНС, Мінагрополітики, Мінекономіки та Мінекроресурсів України від 27 березня 2001 р. N 73/82/64/122)

Про затвердження Плану реагування на радіаційні аварії

(спільний наказ Держкомітета ядерного регулювання та МНС України від 17 травня 2004 р. N 87/211)

Про затвердження Переліку об’єктів і споруд, за якими проектна документація закладається до страхового фонду документації України

(від 11 квітня 2006 р. N 109/213)

Про затвердження Інструкції про порядок експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури та інших технічних засобів оповіщення і зв’язку цивільної оборони підприємствами електрозв’язку України

(спільний наказ МНС та Держкомз’вязку України від 16 серпня 2000 р. №210/119)
Про затвердження Положення про підвищення кваліфікації викладачів навчальної дисципліни “Безпека життєдіяльності” (спільний наказ МНС та МОН України від 01.09.2003 р. N 314/586)
Про затвердження Положення про мобільний госпіталь, який належить до сфери управління МНС України (спільний наказ МНС та МОЗ України від 20 грудня 2002 р. N 327/478)
Про організацію робіт з виявлення, знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів на території України та взаємодію під час їх виконання (від 27 травня 2008 р. N 405/223/625/455)
Про затвердження Правил обстеження технічного стану захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) (від 21 грудня 2009 р. N 868/613)

Накази інших органів влади

Про затвердження Порядку проведення державної інвентаризації радіоактивних відходів (НП 306.5.04/2.059-2002)

(наказ Держатомрегулювання України від 11.02.2003 р. № 27)

Про Положення про Функціональну підсистему “Освіта і наука України” єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру

(наказ МОН України від 03 вересня 2009 р. № 814)